Klasweetjes

* De communicatie van de klas gebeurt dit schooljaar via deze blog.   Elke kleuter heeft ook een info-mapje.  Dit mapje wordt dagelijks meegebracht naar de klas.  Het bevat informatie over de kleuter. 

*Indien er vragen/ bezorgdheden zijn mag u mij altijd voor of na schooltijd aanspreken. U kan mij ook bereiken op volgend emailadres:  annsophie.wydooghe@scholengruuthuse.net.
* Mag ik vragen om de hervulbare drinkfles mee te geven naar school.  Graag maak ik volgende afspraak i.v.m. deze fles: 
- De drinkfles wordt elke vrijdag naar huis meegegeven,
- De drinkfles wordt elke maandag gevuld naar school meegegeven.
Tussendoor wordt de fles op school gevuld.  Met dank voor het vlot verloop.

* In onze kleuterklassen werken we niet met een tijdschrift.  U kan echter wel het tijdschrift 'DOREMI' op school bestellen, waarmee uw kleuter thuis aan de slag kan.  Een invulbriefje hiervoor zal de komende schoolweken nog volgen. 

* Indien uw kleuter, door de dokter voorgeschreven medicatie dient in te nemen, vragen wij hiervoor een document van de dokter met vermelding van de naam van uw kleuter, de medicatie en de hoeveelheid toe te dienen medicatie.  Zonder dit formulier mogen wij geen medicatie toedienen.  Met dank voor uw begrip.
Mag ik ook vragen om bij ziekte of afwezigheid van uw kleuter het secretariaat te verwittigen (050/27.59.63)? Bij ziekte of afwezigheid moeten warme maaltijden voor 9u afgebeld worden.

* Op vrijdagmiddag is er geen speeltijd.  Een koekje of fruit is dan ook niet nodig.

* Net zoals vorig jaar staan diverse "Sociale talenten" centraal.  Elke maand wordt een ander talent in de kijker gezet.  Het eerste talent is een "Een taakje uitvoeren" .  


*Op school zijn er ook enkele concrete afspraken:  Vriendenboeken sparen we nog eventjes voor op de lagere school.  Ook uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet op school uitgedeeld.    Alvast bedankt voor uw begrip

Groetjes,    juf Ann-Sophie en juf Sara