donderdag 7 juni 2018

Oudercontacten


Mama en papa,
Ik geef graag vooraf wat info door in verband met het oudercontact.
Graag vraag ik om de afgesproken tijd te respecteren. (10 minuten)
We werken met een wekkertje om niet te lang uit te lopen.
Het oudercontact zal gaan over de 10 ontwikkelingsdomeinen bij uw kleuter,
1. Positieve ingesteldheid
2. Emotionele ontwikkeling
3. Godsdienstige ontwikkeling
4. Morele ontwikkeling
5. Sociale ontwikkeling
6. Taalontwikkeling
7. Motorische ontwikkeling
8. Muzische ontwikkeling
9. Denkontwikkeling
10. Ontwikkeling van de zelfsturing
    Tijdens het gesprek bespreek ik ook de sociale talenten van afgelopen schooljaar en de resultaten van de afgenomen toetertest (CLB). 
De klasorganisatie voor volgend schooljaar wordt besproken door directeur Sabine
in een infovergadering op maandag 18 juni 2018 om 19u.
Ik dank je hartelijk voor de medewerking!
Graag tot dinsdag in de klas !
Groetjes, juf Ann-Sophie